Záruka

ZÁRUKA 

Na veškeré námi nabízené zboží  se vztahuje záruka v souladu se zákonem ČR

Každý zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů

Záruční podmínky naleznete na konci této stránky

REKLAMACE

Nejprve nás kontaktujte ne email, ve kterém popište závadu zboží a pokud je to možné přiložte také fotografii.Poté je reklamované zboží třeba zaslat obratem na naši adresu. Do obálky vložte lístek s Vaší adresou a číslem účtu pro případ vrácení platby. Jakmile zboží dorazí tak se s Vámi spojíme a domluvíme se na dalším

 Odpovědná osoba 

Jan Steiner

IČO: 46182403 

Plátce DPH 

č.j.: ŽÚ/58885/06/Van

 

 

Záruční list 

  1.  Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je stanovena zákoníkem ČR

2.  Záruka se vztahuje pouze na závady výrobního charakteru. Dle zákona ( obč. zák. § 619-622 ) nelze slučovat záruční dobu s životností výrobku, respektive s jeho běžným opotřebením.

3. Práva ze záruky se rovněž nevztahují na odření, poškrábání, přetržení, zalomení či jiné mechanické poškození. Prodejce nebude – v souladu se zákonem – považovat za oprávněné ty reklamace, jež byly reklamovány později než ihned po zjištění závady a byly i nadále používány.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, neodbornými zásahy a chybnou manipulací.

5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

6. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu  stavu

7. Na vrácení reklamovaného zboží máte po oznámení vady 5 dnů. Po této lhůtě nemusí být reklamace uznána.

8. V případě vrácení zboží v zákonné lhůtě čtrnácti dnů je nutné zboží odeslat v původní krabičce a s originálem záručního listu. Po uplynutí této lhůty nebude na výměny nebo vrácení zboží z důvodů nesprávné velikosti, nevyhovujícího designu apod. brán zřetel.

9. Zásilky odeslané formou dobírky nepřebíráme.