• O NÁS 

Specializujeme se na prodej nového zboží různého zaměření, zejména ocelových šperků, prvotřídní bižuterie, spodního prádla, hodinek apod.

Používáme výhradně naše vlastní fotografie a vždy se snažíme, aby zboží bylo vyfoceno z více úhlů tak aby zákazník získal co nejvíce informací o vzhledu nabízeného předmětu

 Veškeré zboží, které prodáváme, máme skladem a připraveno k okamžitému odeslání. Zboží je zabaleno ihned po ukončení Vaší objednávky, tak aby balíček mohl být předán k expedici okamžitě

 

 • ODESÍLÁNÍ ZBOŽÍ 

Zboží je odesíláno během co nejkratší doby od přijetí platby. V 90% případů předáváme zboží k expedici v den přijetí platby na účet.

O průběhu objednávky budete pravidelně informováni emailem. Po ukončení nákupu dostanete potvrzení přijetí objednávky s číslem účtu a celkovou cenou. Další potvrzení Vám přijde při přijetí platby a nakonec potvrzení o předání zboží k expedici.

 

 • POŠTOVNÉ 

V případě, že objednáváte více druhů zboží, je Vaše objednávka automaticky sloučena do jedné s jedním poštovným.

Náklady na dopravu nikdy nenavyšujeme. Vždy platíte pouze jedno poštovné

Cena za dopravu platí i v případě jakékoliv velikosti objednávky. Je lhostejné, zda si objednáte 1 kus zboží nebo 100 kusů různého zboží. Cena za dopravu je vždy stejná.

V nabídkách uvedená cena za dopravu zahrnuje poštovné, bublinkovou obálku, spotřební materiál a další výdaje spojené s odesláním zboží.

 

 • Náklady na dopravu jsou:

49Kč při platbě na bankovní účet za jakékoliv množství zboží

Nebo

89Kč při platbě formou dobírky za jakékoli množství objednaného zboží

 

 • PLATBA PŘEDEM

Pokud preferujete platbu přímo na náš účet, použijte číslo účtu 670100-2204326693/6210

V případě že nevlastníte bankovní účet, je možné zaplatit na každé poště složenkou typu A na bankovní účet nebo složenkou typu C na adresu

U plateb předem nemusíte mít vůbec žádné obavy, nikdy bychom si nedovolili zboží neodeslat. O přijetí platby a o odeslání zboží budete pravidelně informováni emailem

Platbu očekáváme do sedmi dnů. 

 • OSOBNÍ ODBĚRY ZBOŽÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

Pokud zvolíte při objednávce osobní převzetí, tak vyčkejte na email ve kterém Vás budeme informovat od kdy budete mít zboží připraveno k vyzvednutí.

Objednané zboží si potom  můžete vyzvednout v průběhu tří pracovních dnů mimo pátku v  naší prodejně v centru Brna na ulici Novobranské přímo za Grand Hotelem. Asi 20m napravo od schodů, které jsou vedle Grandu. Jedná se o maličkou prodejnu spodního prádla. V prodejně pouze musíte nahlásit svoji uživatelskou přezdívku z Aukra. Platit budete až při převzetí

VCHOD JE ZVENKU ZA GRANDEM, NE UVNITŘ V E-PASÁŽI

V případě, že má prodejna nečekaně zavřeno, budete na tuto skutečnost upozorněni emailem a doba na vyzvednutí se automaticky o den prodlouží.

ZÁRUKA 

Na veškeré námi nabízené zboží  se vztahuje záruka v souladu se zákonem ČR

Každý zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží ve lhůtě14 dnů

 

REKLAMACE

Nejprve nás kontaktujte ne email, ve kterém popište závadu zboží a pokud je to možné přiložte také fotografii.

Vážení zákazníci dovoluji si vás upozornit na možnost řešení případných sporů prostřednictvím ODR na ec.europa.eu/odr

 

Odpovědná osoba:

Jan Steiner

ičo: 461 82 403

č.j.: ŽÚ/58885/06/Van

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Jan Steiner, Josefy Faimonové 10, Brno 62800 ČR IČ: 46182403

Odpovědná osoba a kontakt

Jan Steiner, Josefy Faimonové 10, Brno 62800 ČR IČ: 46182403

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: "sevshop@gmail.com", nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout následující pracovní den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat od PO do ČT od 10.00 do 16.00.

1) Zboží doručováno Českou poštou – Doporučená zásilka

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je 49 Kč a 89 Kč v případě odeslání na dobírku

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. 

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. 
Vážení zákazníci dovoluji si vás upozornit na možnost řešení případných sporů prostřednictvím ODR na ec.europa.eu/odr

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.

bankovní převod

9) Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "Jan Steiner, J. Faimonové 10 Brno 628 00". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Jan Steiner - Majitel

Obchodní podmínky jsou platné od 11.9.2015 do odvolání. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.